Grupo 1: Dinamización demográfica
Mesa: Familia e Benestar
15 xullo/ 16 decembro 2019

Grupo 1: Dinamización demográfica
Mesa: Emprego e Conciliación
15 xullo/ 16 decembro 2019

Grupo 1: Dinamización demográfica
Mesa: Saúde
15 xullo/ 16 decembro 2019

Grupo 1: Dinamización demográfica
Mesa: Educación
15 xullo/ 16 decembro 2019

Grupo 1: Dinamización demográfica
Mesa: Vivienda
15 xullo/ 16 decembro 2019

Grupo 3: Competitividade e Innovación
Mesa: I+D+I
17 xullo/ 18 decembro 2019

Grupo 3: Competitividade e Innovación
Mesa: TIC
17 xullo/ 18 decembro 2019

Grupo 3: Competitividade e Innovación
Mesa: Fomento de actuacións económicas - Sector primario
17 xullo/ 18 decembro 2019

Grupo 3: Competitividade e Innovación
Mesa: Fomento de actuacións económicas - Industria e servizos
17 xullo/ 18 decembro 2019

Grupo 3: Competitividade e Innovación
Mesa: Infraestruturas
17 xullo/ 18 decembro 2019

Grupo 4: Cohesión social e territorial
Mesa: Inclusión social e Igualdade
18 xullo/ 19 decembro 2019

Grupo 4: Cohesión social e territorial
Mesa: Cultura
18 xullo/ 19 decembro 2019

Grupo 4: Cohesión social e territorial
Mesa: Emigración / Inmigración
18 xullo/ 19 decembro 2019

Grupo 4: Cohesión social e territorial
Mesa: Ordenación do territorio
18 xullo/ 19 decembro 2019